A tantárgy célja a hallgatók szakmai idegen nyelvi képzésének alapozása, az egynyelvű gazdasági kommunikáció szakmai nyelvvizsgára való felkészítés.

Cél a gazdasági szakmai szókincs valamint az üzleti szaknyelvhez szükséges olyan kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása, amelyekre a hallgatóknak mind a gazdasági nyelvvizsgán, mind leendő pályájuk során szükségük lesz. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma alatt a használható nyelvtudást értjük, amely az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek fejlesztése, mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül történik.