Alapvető mikrobiológiai módszerek. Táptalajkészítés, mikróbák tenyésztése. Izolálás, alapvető azonosítási eljárások. Mikróbaszám meghatározási módszerek: közvetlen és közvetett számolási eljárások. Abiotikus környezeti tényezők és gátló anyagok hatásának vizsgálata.