A hallgatók ismerjék meg a vulkánosság, vulkanizmus fogalmát, a vulkanizmus színtereit a lemeztektonika tükrében. Ismerjék a különböző vulkántípusokhoz tartozó működési jellemzőket, formakincset. Képesek legyenek a tanultakat magyarországi és külföldi példákkal bemutatni. Rendelkezzenek kellő ismeretekkel a vulkánoknak az emberiség kultúrtörténetében játszott szerepével és a vulkánokhoz köthető környezeti veszélyekkel. Képesek legyenek a vulkáni folyamatok és formák, a vulkanizmus és a földrajzi környezettel és az emberiségre gyakorolt hatása közötti összefüggések megtanítására.