A tárgy oktatásának célja a tanórák felépítésének, alkalmazható módszereinek és stratégiáinak elsajátítása. Olyan tanulásszervezési formákat tanulnak meg, amelyben a tanulók aktív közreműködésére építő magyarázó beszélgetés, csoportmunka, projektmunka dominál. Mikrotanítások tartása a csoport tagjai előtt. Részvétel földrajz hospitálásokon. Korszerű, kompetencia alapú tanítási stratégiák elsajátítása, gyakorlása és alkalmazása a tanítás során. A hallgatókban kialakul a korszerű tanítást támogató eszközök készítésének képessége, megtanulják, hogyan alkossanak tanítványaiknak olyan feladatot, amelyben a gondolkodási folyamat magasabb fokozatai nyilvánulnak meg. Ilyenek pl. az analízis, szintézis, evalváció (véleményalkotás).