Oktatási cél: A növényi biotechnológia alapjainak, fogalomrendszerének, céljának, gazdasági jelentőségének a megismertetése. A növényi sejt-, szövettenyésztési és szervtenyésztési kultúrák technikai kivitelezésének, gyakorlatának elsajátíttatása. A növény-sejt-növény rendszer értelmezése, az ivaros és ivartalan szaporodás biotechnológiájának megismertetése.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

A növényi biotechnológia egy részterületének, a sejt-, szövettenyésztési és szervtenyésztési kultúrák technikai kivitelezésének, rutinszerű gyakorlatának elsajátíttatása.