A globális természetismeret kialakításához alapvetően szükségesek ismeretek oktatása.

A tantárgy oktatása során a hallgató olyan ismeretek megszerzésére kap lehetőséget, melyek a később oktatandó tárgyak ismeretanyagának elsajátításában, is igen jelentős szereppel bírnak.

A természetben lejátszódó folyamatok komplexitásának és az élővilágra gyakorolt hatásának hangsúlyozása

A Földünk folyamatos változásaiból levonható törvényszerűségek felismeréséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása.