A hallgató ismerje meg a 6-12 éves gyermekek idegen nyelv tanításának elméletét és gyakorlatát. A nyelvpedagógiai módszertanok áttekintése mellett fontos célja a tantárgynak, hogy megismertesse az elméleti megközelítések gyakorlati alkalmazását. A különböző készségek fejlesztési lehetőségeinek alapos megismertetése a cél. Továbbá ahallgató ismerje meg az általános iskola 1-6. osztályában az optimálisan felépített angol nyelvi óra jellemzőit, az osztálytermi eljárásokat a különböző képességű, nyelvi szintű, felkészültségű, szociális hátterű tanulók tanulási céljainak megfelelő alkalmazására.