A tantárgy célja az angol nyelvű legfontosabb gyermekirodalmi alkotások (népköltészet, gyermekversek, mondókák, dalok) megismerése, beépítési lehetőségei az idegen nyelvi foglalkozásokba. Az irodalmi, civilizációs ismeretek, a pedagógiai kultúra fejlesztése. Cél, hogy a hallgató sajátítsa el a tanórai munkához, a feldolgozandó témakörhöz szükséges mondókákat, verseket, dalokat és azokat a leghatékonyabb módszertani eljárásokat, amelyeket iskolai nyelvtanítói munkájában alkalmaz. A tantárgy járuljon hozzá a hallgató beszédkészségének fejlesztéséhez, választékos kifejezési módjához, szókincsének gazdagításához.