A tantárgy célja, hogy fejlessze a tanári munkához kapcsolódó szóbeli és írásbeli kommunikációs kompetenciákat a következő ismeretanyag alapján: a nyelvhasználat sokszínűsége és a nyelvi sztenderd, a nyelvi hátrányos helyzet jellemzői, következményei; a szóbeli és az írásbeli kommunikáció műfajai és nyelvi-stilisztikai normái, szövegalkotási gyakorlatok: önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, jegyzőkönyv stb. készítése, retorikai gyakorlatok: ünnepi beszéd, hozzászólás, vita. Az érvelés technikája: értelmi, érzelmi és etikai érvek. A hatékony kommunikáció technikája, kommunikációs helyzetgyakorlatok. A helyesírási kodifikáció, az akadémiai szabályzat ismerete, a közoktatásban elsajátított kompetenciák magasabb szintre emelése. Az egyes tantárgyak szóhasználati, terminológiai sajátosságainak lexikológiai és helyesírási vetülete.