A tantárgy célja, hogy a hallgatók a szakiránynak megfelelően egy köznevelési intézményben -amely integráló bölcsőde vagy integráló óvoda - végezzenek megadott szempontok szerint megfigyeléseket. Ismerkedjenek meg az integráló intézményben zajló munkával, a Pedagógiai Szakszolgálat és az EGYMI-vel történő együttműködés lehetőségeivel. Bővítsék az elméleti ismereteiket az egyéni fejlesztési terv elkészítésének, a képességfejlesztéssel kapcsolatos egyénre, illetve a kiscsoportra szabott módszerválasztás, értékelés és ellenőrzés gyakorlati ismereteivel, tapasztalataival. Szerezzenek gyakorlati tapasztalatot az egyéni/kiscsoportos fejlesztésekről, valamint a kéttanáros modellben történő foglalkozások menetéről (felkészülés, tervezés, levezetés, megbeszélés). Szerezzenek tapasztalatokat a pedagógus kollégákkal való együttműködés különböző formáiról.

A tárgy tartalma:

-        A köznevelési intézmény alapdokumentumainak és inkluzív pedagógia gyakorlatának megismerése. 

-        Óvodai vagy bölcsődei gyakorlatok.

-        Tanulásszervezési és fejlesztési módszerek alkalmazása az integrált nevelésben/oktatásban.

-        A gyermekre vonatkozó szakértői vélemények dokumentumainak megismerése.

-        Habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokon való részvétel (esetmegbeszélés).

-        Egyéni fejlesztési terv az inkluzív intézményben.

-        Együttműködés a pedagógiai szakszolgálatokkal, fejlesztőpedagógussal, többségi pedagógussal.

-        A különböző értékelési formák megismerése.

Kompetenciahatárok kijelölése.