A tantárgy célja a természet és matematika iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása a gyógypedagógus hallgatókban és ezen képességük erősítése, különös tekintettel az egyéni bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozóan. A komplex természettudományos gondolkodásmód kialakítása.