A hallgatók megismerik az ismeretelmélet főbb kérdéseit, a tudás és a megismerés korszerű elméleteit. A tárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók minél jobban megértsék a megismerési folyamatok, az emberi tudás és a tudomány természetét. A különböző álláspontok, nézetek, hipotézisek kritikus tárgyalása során mélyebben megértik a megismerés természetét, a tudományos elméletek rendeltetését és az értelmezésükkel összefüggő problémákat. A tárgy segít tisztázni néhány népszerű naiv elképzelésen alapuló félreértést a tudománnyal, a tudományos elméletekkel, a tudományosság mibenlétével és a tudományos megismerés céljával, feladatával kapcsolatban. A tárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók fejlesszék elméletértelmezési, hipotézisellenőrzési és érvelési képességüket. A tárgy fejleszti a hallgatók kritikus gondolkodási képességét.