Oktatási cél: A növényi biotechnológia és géntechnológia alapjainak, fogalomrendszerének, céljának, gazdasági jelentőségének a megismertetése. A növényi biotechnológia hazai és nemzetközi történetének, módszereinek az elsajátíttatása, a növény-sejt-növény rendszer értelmezése, az ivaros és ivartalan szaporodás biotechnológiájának megismertetése. A transzgénikus növények, generációik és problémakörükfelelős értelmezése, a megfelelő szakmai véleményformálás kialakulásának segítése, a felelős emberi magatartás, szakmai lényeglátás jelentőségének hangsúlyozása. A növényi géntechnológia törvényi szabályozása a világban, az EU-ban és Magyarországon.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

 A növényi biotechnológia és géntechnológia alapjainak, fogalomrendszerének, céljának, gazdasági jelentőségének a megismertetése. Felelősségteljes szakmai véleményformálás, aktuális tájékozottság elősegítése az érintett témakörök megítélésében.