Az ökotoxikológia tudományterületének megfelelően a már ismert és az új szennyezőanyagok, ill. azok környezetre és élőlényekre gyakorolt ökológiai hatásainak megismerése. Annak bemutatása, hogy a környezetbe került idegen anyagok miként módosítják adott ökoszisztéma struktúráját és funkcióját, milyen mértékű kockázatot jelentenek az élő szervezetek számára

 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

- A jelölt ismeri az általa tanított tudományág, szakterület ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel. Ismeri a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára.

- A jelölt képes a szaktárgyának megfelelő tudományterületeken a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére.

- A jelült képes a szaktárgyak során fejlesztett kompetenciák más műveltségterületeken is fejlődést generáló szinergikus hatásainak tervezésére, kihasználására. Szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra képes.

- A jelölt reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.

- Nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt

- A jelölt önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításával-tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. A szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő tudományterületeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja.