A felvilágosodástól napjainkig áttekintést ad az újkori történelemfilozófiai, illetve történelemelméleti gondolkodás főbb irányzatairól és jelentős képviselőiről.