Az ökológia és környezetvédelem fogalma, viszonya. Miért tekinthető az ökológia a környezetvédelem alaptudományának? A szupraindividuális ökológiai rendszerek és az ökoszisztéma értelmezése. A szünbiológia alapelvei (komplementációs, általános indikáció, limitációs és multiplurális környezet elve, az egyed ökológiai értelmezése). Ökológiai alapfogalmak. A környezeti tényezők csoportosítása. Az élőlények viselkedésének leírása a

környezet függvényében. Az ökológiai niche. Az abiotikus környezeti tényezők I. (fény, hő).

Az abiotikus környezeti tényezők II. (levegő, a légkör felmelegedésének

reális esélye és ellenvetései). Az abiotikus környezeti tényezők III. (a víz). A vízszennyeződés

indikátorai. Az abiotikus környezeti tényezők IV. (a talaj, mint ökológiai tényezők hordozója).

Az ökológiai rendszerek alapegységei: a populációk, mint biotikus ökológiai faktorok. A

biocönózisok szerkezete és működése. Az életközösségek, mint biotikus ökológiai faktorok.

Intra- és interspecifikus kapcsolatok, különös tekintettel a kompetícióra és predációra. A

bioszféra, mint ökológiai rendszer. Globális környezetszennyezés-környezetvédelem. Az

ökológia szerepe és feladatai a környezet-és természetvédelemben. A bioindikáció szerepe a

környezetelemzésben.