A tantárgy célja, hogy fejlessze az angol szaknyelvi kommunikációs készségeket, lehetővé téve, hogy a hallgatók elsajátítsák az idegenforgalmi nyelv terminológiáját. A hallgatók fokozatosan nehezedő feladatok megoldásával készülnek fel a középfokú gazdasági nyelvvizsgára. A tárgy fejleszti az idegen nyelven történő gondolkodást, valamint a szóbeli és írásbeli megnyilvánulást szakmai témákról az idegenforgalom és a gazdaság területén. Minden fontosabb nyelvtani jelenség átismétlésére is sor kerül, és kiemelt szerepet kap a szakmai nyelvvizsga feladattípusainak gyakorlása.