A hallgató ismerje és a gyakorlatban ki is tudja aknázni a hatékony beszéd (és íráskészítés) eszközeit, folyamatát és módszereit, képessé váljon különbséget tenni meggyőzés és befolyásolás között, a beszéd etikai és lélektani vonatkozásaira is tekintettel. Felismerje és alkalmazza a meggyőző szöveg létrehozásának elveit, logikáját, a kifejezés és előadás hatásos módját. A sikeres csoportközi és nyilvános kommunikáció, a verbális véleményalkotás és képviselet technikáiban jártasságot szerezzen.