A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az animáció-készítés alapfogalmait, az Adobe Animate CC animáció-készítő rendszer felületét és használatát, megtanulják kezelni annak rajzeszközeit, megismerik a szereplőként használható raszter képek, és hangok importálásának technikáját. Megtanulják a szimbólumok, mint összetett szereplők készítésének és használatának módját, megismerik a frame alapú animációk, az alakzatátmenetek, és a mozgásátmenetek kialakításának lehetőségeit, megismerik az inverz kinematika technikát. A képzés végére képesek lesznek weblapjaik egyszerűbb animációinak elkészítésére, és az animációk egyéb médiumokba integrálására.