A tantárgy keretében részletesen megvizsgáljuk a modern piacgazdaságra leginkább jellemző makrogazdasági problémákat, különösképpen az infláció, a munkanélküliség, az államadósság, a gazdasági növekedés, valamint a  gazdasági stabilizáció kérdéseit. Elemzésre kerül a fiskális és monetáris politika működési mechanizmusa, és ezzel összefüggésben bemutatjuk a kormányzati és jegybanki szerepvállalás jelentőségét a gazdasági stabilitás elérésében. Az elméleti összefüggések ismeretében sor kerül néhány konkrét hazai makrogazdasági problémakör vizsgálatára esettanulmányok keretében, s ugyanakkor kitérünk arra is, hogy a 2008-ban kitörő globális pénzpiaci válság milyen tanulságokkal szolgál a makroökonómia elmélete számára.

A hallgatók vállalkozási kedvének ösztönzése érdekében, vállalkozóvá válási segédletek létrehozása. A leírás folyamatszerűen vezeti végig a hallgatót a vállalkozóvá válás bizonyos lépésein és mutatja be számára annak módszereit és előnyeit, hogy a tanulmányai befejeztével versenyképes vállalkozássá tudja formálni ötletét.