A tantárgy célja:

A hallgatók a koragyermekkori pszichomotoros fejlődés és az abban észlelt zavarok felismerésében rendszerszemléletre alapozott ismeretekre tegyenek szert. Legyenek ismereteik a sérülésekről, azok specifikus jellemzőiről.

Nyerjenek betekintést a komplex korai fejlesztésben alkalmazott különböző mozgásterápiás és egyéb fejlesztő módszerek és eszközök alkalmazásába, és a korai diagnosztikus eljárásokba.

Készüljenek fel a sérült kisgyermeket nevelő családok segítésére.

Legyenek tájékozottak a lehetséges „gyermekutak” tekintetében, mind az egészségügy, mind a közoktatás rendszerében. A hallgatók ismerjék fel az ágazatok közötti együttműködés fontosságát, a koragyermekkori segítségnyújtás érdekében.

A tantárgy tartalma:

-          A koragyermekkori intervenció alapfogalmai

-          A korai fejlesztés történeti áttekintése

-          Az ép fejlődésmenet megismerése és az átlagtól eltérő fejlődés jellemzőinek megismerése 0-3 (-7) éves korú gyermekeknél

-          Az ellátottak köre, rizikófaktorok

-          A korai felismerés és a fejlődési prognózis, fejlesztési lehetőségek, terápiák, eszközök

-          „Gyermekút”- tovább küldési lehetőségek a felismerés után. Szakmaközi együttműködés szerepe az egészségügy, a köznevelés és a szociális ágazat rendszere.

-          Családok segítése

-          A megismerés módszerei: pedagógiai megfigyelés, dokumentum-elemzés és interjú