Tanulásmódszertani ismereteket, és tanulásmódszertani foglalkozások levezetését oktató kurzus

A tantárgy célja:

A gyógypedagógus hallgatók felkészítése a gyermekek felnőttséghez vezető útjának feltáró elemzésére, a fejlődés-lélektani és a nevelés-lélektani kompetenciakörökhöz tartozó pszichológiai tartalmakon keresztül. 

 

A képzés célja: A pedagógusképzők képzése azért, hogy hatékonyabban tudják felkészíteni a pedagógusjelölteket a sajátos nevelési igényű -gyermekek/tanulók integrált/inkluzív nevelésére, a kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító és tanári szakokon. További célként jelenik meg a gyógypedagógus képzés pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani kurzusainak vezetésére való felkészítés is. 

 

A kutatásmódszertan tárgy keretein belül megismerkedhetnek a gyógypedagógiai kutatás legfontosabb intézményeivel kutató műhelyeivel. Megismerkedhetnek kutatási módszerekkel, a tudományos munkák formai követelményeivel, a szakdolgozat írás fortélyaival. 

A Funkcionális anatómia tantárgy célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az emberi szervezet zsigertanát, hormonális- és
idegrendszerének és érzékszerveinek anatómiai felépítését, s az ezekkel kapcsolatos szakkifejezéseket.
Sajátítsák el azokat a szervezet funkcionális működésének megértéséhez nélkülözhetetlen morfológiai és
funkcionális ismereteket, összefüggéseket, melyek a gyógypedagógiai feladatok ellátása, illetve a szakmai
kommunikáció során lényegesek.

A gyógypedagógiai alapismeretek tárgy elősegíti a hallgatók gyógypedagógia területén való tájékozódását, a gyógypedagógiai alapfogalmak megszilárdítását és az összefüggések feltárását. A tárgy célja a hallgatókkal megismertetni a gyógypedagógiai tudományterületét, annak interdiszciplináris kapcsolódásait és kérdésköreit. További cél betekintést adni a gyógypedagógiai ellátás formáiról, az ellátottak köréről, a tudományfejlődést befolyásoló szemléletmódokról és társadalmi, törvényi környezetéről. 

A kurzus címének olvasásakor talán felmerültek önben az alábbi kérdések:

Miért szükséges tanulásmódszertannal foglalkozni a felsőoktatásban? Hogyan lehetne a hatékonnyá és eredményessé tenni a tanulásunkat az egyetemi évek alatt? Milyen módszereket alkalmazhatok a tanulás során? Hogyan küzdjem le a vizsgadrukkot? Mit tehetek, ha személyes problémáim nehezítik a tanulást?

A tanulásmódszertan és életvezetés kurzus választ ad a fenti kérdésekre .