A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat a gyógypedagógia nem individuális-biológiai, ill. pszichológiai, hanem szociális, társadalmi megközelítésével. A gyógypedagógiai szükséglet vagy „fogyatékosság” nem egyszerűen fizikális tény, hanem nagy mértékben függ a társadalmi környezet megítélésétől. Maga a fogyatékosság megközelítése – és ennek tükrében megnevezése is – térben és időben változó, javarészt társadalmi konstrukció. A tantárgy célja rávilágítani a fogyatékossággal élők társadalmi helyzetére: Különálló társadalmi csoportnak tekinthetők-e a fogyatékkal élők? Mi a szerepük a mai magyar társadalom szerkezetében? Szociális jellemzőik miben különböznek, és miben egyeznek egészséges kortársaiktól? A tantárgy elmélyíti a hallgatók szociális érzékenységét és elősegíti kritikus gondolkodásukat. Elméleti és gyakorlati ismereteik bővítésén keresztül felkészíti a hallgatókat a gyógypedagógia társadalmi keretbe foglalt megközelítéséhez.

A tantárgy tartalma:

-        A gyógypedagógia, mint társadalomtudomány

-        Történelmi és térbeni kitekintés: A gyógypedagógia társadalmi gyökerei és alternatív tudományok

-        Fogyatékosság, disability, client, empowerment: változó megközelítések

-        A fogyatékosság, mint társadalmi kategória

-        Fogyatékosság és társadalmi struktúra: Az egészség és a szociális háttér összefüggései

-        Szociális esélyteremtés a gyógypedagógia segítségével

-        Hospitálások a fogyatékos személyekkel is foglalkozó szociális intézményekben. (Felnőtt fogyatékosok intézményei)

Nemzetközi kitekintés: Európai jogok és jó gyakorlatok, UN Convention