A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék meg az iskoláskori tanulás jellegzetes problémáit és fejlesztési lehetőségeit. Ismerjék a tanulásváltozókkal, tanulásdiagnosztikával és tanulásfejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmakat. Képesek legyenek a diagnosztikai eredményeket értelmezni, s azok alapján fejlesztési célokat kitűzni, valamint tanulásdiagnosztikai és -fejlesztési tervet készíteni.

A tantárgy tartalma:

- alapfogalmak (tanulás, tanulásváltozó, -diagnosztika, -fejlesztés, -ideál, hatásvizsgálat)

-        tanulásdiagnosztika és -fejlesztés az OxIPO-modell alapján

-        feleléstechnika

-        jegyzetelés technika

-        olvasástechnika

-        szöveg (át)szerkesztés

-        információgazdálkodás

-        holista tanulás

-        grafikus ábrák kódolása/dekódolása

-        mnemotechnika

-        dolgozatírási technika

-        tanulásszervezés

Tudja megtervezni az önálló tanulást fejlesztő terápiát.

Tudjon írni a tanulás fejlesztésére fejlesztési tervet.