A hallgatók beszédtechnikai készségének fejlesztése: elméleti alapozással, gyakorlati példákon keresztül tudatosítsák a beszédfolyamat automatizmusát annak részekre bontása által, a különböző technikák megtanulásával a magyar köznyelv normatív használatát sajátítsák el. Megismerjék azokat a gyakorlatokat, amelyek segítségével hatékonyan képesek javítani a beszéd akusztikáját.