A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a beszéd- és nyelvfejlődésben szerepet játszó anatómiai képletek, fejlődési sajátosságait és zavarait, a beszéd- és nyelvfejlődés kórtanát. Cél, hogy a témával kapcsolatos szakkifejezéseket értsék és használni tudják, a beszéd- és nyelvfejlődés diagnosztikája és fejlesztése során a vonatkozó anatómiai és kórtani ismereteiket a hallgatók alkalmazni tudják.