A tantárgy célja, hogy ismertesse a modern nevelésfilozófia témáit. Tisztázza a nevelésfilozófia és a pedagógia (neveléstudomány) viszonyát. Bemutatja a nevelésfilozófia fontosabb modern képviselőinek álláspontját. Vázolja a nevelésfilozófiai paradigmák tudományos-módszertani aspektusait.