A társadalom fejlődése szempontjából nem közömbös, hogy az állam a különböző jelzőrendszerén keresztül intézményrendszerein keresztül mennyire képes társadalmunk viszonyainak alakulásában azokat a problémákat felismerni, amelyek nem csupán felszíni kérdések, hanem a fejlődés alapvető folyamataiból adódnak. A tantárgy megismertet a  társadalom tudatos vezetéséhez, a hatékony gazdaság- és társadalompolitika kialakításához és végrehajtásához szükséges társadalomtudományi kutatásokkal, a társadalom „jelenével”, a társadalompolitikai válaszokkal és a létező intézményrendszerrel is. Bevezet a legfontosabb döntési folyamatokba, amelyek a társadalom működésére leginkább hatással vannak helyi és országos, valamint szupranacionális szinten.