A tantárgy célja:

A tárgy célja a hallgatókkal megismertetni a gyógypedagógiai intézmények működésének gyakorlatát, sajátélményű tapasztalat szerzése az intézménytípusokkal kapcsolatban. Emellett a hallgatók a tárgy keretében ismereteket szereznek az ellátottak köréről, az ellátás személyi, tárgyi feltételeiről, az intézményes nevelési színterén felmerülő gyakorlati kérdésekről.

A tantárgy tartalma:

-        A gyógypedagógiai ellátás rendszere, intézményei és törvényi szabályozása

-        A korai fejlesztés, korai intervenció és intézményrendszere

-        A fejlesztő nevelés

-        A pedagógiai szakszolgálatok működése és ellátási rendszere

-        Az integrált nevelés

-        A gyógypedagógiai intézmények az eltérő életkorokban

-        Sérülésspecifikus intézményválasztás

-        Az egységes gyógypedagógiai módszertani központ működése

-        A fogyatékos személyek a gyermekvédelmi rendszerben

-        A fogyatékos személyek a szociális ellátórendszerben