A tantárgy célja:

A tárgy célja a gyógypedagógiai habilitációs/rehabilitációs eljárások elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismertetése, az eltérő megközelítések és szemléletmódok összehangolása az egyéni esetekben, a fogyatékos személy és környezete összefüggésében.

A tantárgy tartalma:

-        A gyógypedagógiai fejlesztés

-        A habilitáció/rehabilitáció fogalmi meghatározásai

-        Rehabilitációs megközelítések és modellek

-        A gyógypedagógiai tevékenység értelmezése, a komplex rehabilitáció

-        A habilitáció/rehabilitáció törvényi háttere

-        Bekerülés a rehabilitációs folyamatba, a szakértői bizottsági tevékenység

-        A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának formái, keretei a különböző életkorokban

-        Rehabilitációs feladatok a gyógypedagógiai ellátás különböző területein

Fogyatékosságügyi stratégiák hazai és nemzetközi színtéren