A tantárgy célja hogy a hallgatók a köznevelés rendszerében megismerjék az integrált nevelésben és oktatásban részesülő gyermekek és tanulók ellátását és fejlesztési lehetőségeiket.

A tárgy tartalma:

-        A köznevelési intézmény alapdokumentumainak és inkluzív pedagógia gyakorlatának megismerése. 

-        Óvodai és osztálytermi gyakorlatok.

-        Tanulásszervezési és fejlesztési módszerek alkalmazása az integrált oktatásban.

-        A tanulóra vonatkozó szakértői vélemények dokumentumainak megismerése.

-        Habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokon való részvétel (esetmegbeszélés).

-        Egyéni fejlesztési terv az inkluzív intézményben. a megfelelő tanulási környezet feltételrendszerének biztosítása.

-        Együttműködés a pedagógiai szakszolgálatokkal, fejlesztőpedagógussal, többségi pedagógussal.

-        A különböző értékelési formák megismerése.

Kompetenciahatárok kijelölése