A tantárgy célja:

A tantárgy célja, olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, valamint szemléletmód közvetítése melynek birtokában a hallgatók megértik a többségi pedagógusok szerepét és feladatait a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében. Felkészülnek a sajátos nevelési igényű gyermeke felismerésére és fejlődésük támogatására.

A tantárgy tartalma:

-                      A gyógypedagógia és gyógypedagógiai pszichológia tudománya gyógypedagógiai nevelés feladatai

-                      Az integrált –inkuzív nevelés fogalma, jelentősége, tárgyi, és személyi feltételei

-                      Kiemelt figyelmet igénylő tanulók csoportjai, a diagnózisalkotás törvényi szabályozása

-                      A fogyatékosság fogalma, típusai, okai

-                      A speciális nevelést igénylők fejlődési sajátosságai, a korai felismerés jelentősége

-                      Az értelmi fogyatékosok pszichológiája - pedagógiája

-                      Az érzékszervi fogyatékosok pszichológiája – pedagógiája: látássérülés

-                      Az érzékszervi fogyatékosok pszichológiája – pedagógiája: hallássérülés

-                      A mozgásukban akadályozottak pszichológiája - pedagógiája

-                      Az akadályozott beszédfejlődésűek pszichológiája – pedagógiája

-                      Autizmus spektrum zavar

-                      Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral illetve nehézséggel küzdő tanulók

-                      A speciális nevelést igénylők helye a családban: az anya-gyerek kapcsolat, a szülők viszonya a sérülés tényéhez (elfogadás-elutasítás)