A hallgatók a korai intervenció keretében szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol egyéni tapasztalatot szereznek hospitálások és önálló tanítások által.