ökol III. gyak.

Természet- és környezetvédelem gy.

Természet- és környezetvédelem gy.

Sejtek komunikációja, sejt élettani folyamatai és azok szabályozása.

Tartalom: a különböző sejttípusok felépítése. Sejtek közötti közvetett és közvetlen kommunikáció. A neuron és a neurális kommunikáció. Szignáltranszdukciós útvonalak, szignalizáció szabályozása. Sejtpusztulás: nekrózis és apoptózis. Sejtosztódás: meiózis és mitózis. Differenciáció folyamata, hox és pax gének. Öregedés. Rák.