A szabadidős turizmus, mint nemzetgazdasági ág rendszerszemléletű bemutatása. A kurzus célja, hogy a hallgatók olyan komplex ismeretet sajátítsanak el a szabadidős turizmusról, mely segíti őket a rekreációs turizmus rendszerszemléletű gondolkodásmódjának kialakításában. A hallgatók megismerik a szabadidős turizmus alapjait, erőforrásait, környezeti kapcsolatait, összefüggéseit valamint működési mechanizmusát. A turizmus kultúrájának elsajátításához szükséges fogalmi, és szakirodalmi ismeretek, alapfogalmak, megjelenési formák és fejlődési trendek bemutatása. A szabadidős turizmus rendszerének, és piaca törvényszerűségeinek elemzése. A turizmus fenntartható fejlesztésének megvalósításához szükséges szemlélet és szakmai ismeretek megalapozása.

Legyen birtokában azoknak az ismereteknek, mely képessé teszik a hallgatókat rekreációs turisztikai programkínálat kialakítására, fejlesztésére, package-k összeállítására.