Oktatási cél: A tantárgy célja a hallgatók kommunikatív nyelvi kompetenciáinak megerősítése B1 szinten, ami első lépés a középfokú nyelvvizsgára való felkészülésben.

 Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

Ezen a szinten elvárható, hogy folyékonyan, helyesen és hatékonyan tudják használni a nyelvet az alapfokú tudásra támaszkodva a hétköznapi élettel kapcsolatos kommunikatív helyzetekben. Képesek legyenek önálló mondatalkotásra, egyszerűbb történetek elmesélésére, szituációs feladatok eljátszására.

Az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsga során mért 4 készséget (hallás, beszéd, írás, olvasás) egyforma hangsúllyal fejleszti a kurzus alapszinten, a nyelvvizsgákon szereplő különböző típusfeladatok gyakorlásán keresztül. Március 23-a után a távoktatásra való áttérés miatt részben a digitális kompetencia fejlesztése is kimagasló szerepet tölt be.

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

2020. február 3-7.

Tájékoztatás a követelményekről, a félév megbeszélése, elvárások

február 8-12.

Einkauf; Hörverstehen, Fragepronomen, Frageadverbien

február 10-14.

Dienstleistungen; Hörverstehen, Adjektivdeklination

február 17-21.

Ernährung; Hörverstehen, Steigerung der Adjektive

febr. 24-28.

Gesundheit; Hörverstehen, schwache und adjektivisch deklinierte Substantive

március 2-13.

Sport; Hörverstehen, Perfekt

március 16-20.

Tavaszi szünet

március 23-27.

Märchen, Präteritum

márc. 30-április 3.

Wetter, Jahreszeiten; Hörverstehen, Präteritum

április 6-10.

Aktuelles: Der Coronavirus und seine Auswirkungen, Imperativ

április 13-17..

Computer, digitales Lernen; Futur I.

április 20-24.

Texte zu den verschiedenen Themen

április 27-30.

Texte zu den verschiedenen Themen

május 4-8.

Wiederholung, Vorbereitung auf die Klausur

május 11-15.

Klausur, Erfahrungen, Rückmeldungen

Oktatásszervezés:

Órák helye és időpontja a Neptunban meghirdetettek szerint, március 23-a után a messenger csoport a fő kommunikációs csatorna, de megjelenik a kurzus a Moodle-ban is. Az órák egy része online formában zajlik.