A cél a folyamatok elemzése a részlegeken belül és azok között, valamint konfigurálásuk az S/4HANA rendszerben. A 0. fázisban a Global Bike mint képzeletbeli szervezet és a meglévő rendszerek aktuális problémái kerülnek tárgyalásra. A többi fázis felépítése alapvetően megegyezik: az SAP rendszerben felállítják a vállalati struktúrákat és az üzleti folyamatokat, előállítják a törzsadatokat és tesztelik az alapfolyamatokat. Ezekhez a fázisokhoz ajánlott a 0. fázis, valamint az S/4HANA bevezető tanterv megfelelő moduljainak sikeres átdolgozása. A cél a folyamatok elemzése a részlegeken belül és azok között, valamint konfigurálásuk az S/4HANA rendszerben.

Ismeretanyag

Global Bike Inc (GBI) Financial accounting folyamatok megismerése. Testreszabási esetek: Vállalati struktúra, feldolgozás, Törzsadatok, Tesztelés

GBI Material Management (MM) folyamatok megismerése. Testreszabási esetek: Vállalati struktúra, feldolgozás, Törzsadatok, Tesztelés

GBI Sales and Disstribution (SD) folyamatok megismerése. Testreszabási esetek: Vállalati struktúra, feldolgozás, Törzsadatok, Tesztelés

The course provides an overview of Enterprise Resource Planning (ERP) software systems and their role within an organization. It introduces key concepts of integrated information systems and explains why such systems are valuable to businesses. In addition to the lecture, students will be guided through several hands-on activities of various business processes in SAP S/4HANA software products. The course will also provide a discussion on various business cases in which ERP concepts can be applied. An overview of Business Intelligence (BI) and analytics in the ERP context will also be addressed.

A tantárgy célja az adatbázisrendszerek elméleti alapjainak bemutatása. A napjainkban legelterjedtebb relációs adatbázis modell részletes megismerése, az adatbázisok tervezésével és megvalósításával kapcsolatos ismeretek átadása, a tervezés során felhasználható technikák elméleti megközelítése. Az adatbiztonság megismerése, az adatbázis támadások formáinak bemutatása, a jellemző adatmodell hibák bemutatása és azok következményei és kiküszöbölése. A relációs adatbázis kezelő rendszerek nyelvének, az SQL nyelvnek az elsajátítása.

Minden műveletet, amely a kép javítását, helyreállítását, analizálását végzi, illetve bármely olyan műveletet, amely változtatja a képet digitális képfeldolgozásnak (Digital Image Processing DIP) nevezünk. A DIP az a terület, amely a gyors technológiai változásoknak (számítógépek sebességének és a tárolókapacitások növekedés) köszönhetően rendkívül gyorsan fejlődik. A DIP-et története az 1920-as évektől kezdődik, amikor az USA-ban megpróbálták a víz alatti kábelen továbbított újságcikkek képeit javítani, helyreállítani. A DIP "csillaga" azonban csak az 1960-as években kezdett ragyogni, amikor a NASA a Hold-ról kapott, a Hold felszínéről érkező képeket akarta javítani, nagyteljesítményű mainframe számítógépek használatával. Az 1960-as évek végétől az orvosi diagnosztikában, a röngtgen felvételekhez is elkezdték alkalmazni a DIP eljárásait, amelyek később a CT és az MRI eljárásokban teljesedtek ki, fejlődtek tovább.
Az 1980-as években a DIP technikák nagyon hasznosnak bizonyultak a televíziós műsorszórásban is.

A képfeldolgozás rendszerint a kép átalakítását vagy elemzését jelenti. A kép átalakítása során újabb kép keletkezik, amely jobban megfelel céljainknak. Ilyen lehet például a zajcsökkentés, a kép vagy egyes részleteinek élesítése (keményítése), de a magasabb szintű feldolgozás előkészítő lépései is. A kép elemzése információ kinyerését jelenti a képből.

Az információ fogalma, tulajdonságai, továbbítása. Kódolás, dekódolás. Analóg és digitális rendszerek. Információ mérése, prefixumok. Entrópia. Kódolás hatásfoka. Szeparálható bináris kódolási eljárások. Egyértelmű kódolás szükséges és elégséges feltétele.

Helyiértékes számrendszer, véges pozíción ábrázolt számok, bináris, oktális, decimális és hexadecimális számrendszerek. Konverziós szabályok. Műveletvégzés különböző számrendszerekben. Informatikai alapfogalmak, a digitális számítógép, mint információ-feldolgozó gép. Információábrázolás számítógépen: bit, bájt és többszörösei. Kódrendszerek. Adatok, adatok ábrázolása. Fixpontos, lebegőpontos és decimális számábrázolási módok.

Elemi adattípusok, összetett adattípusok és adatstruktúrák. Utasítások, algoritmusok. Algoritmus leíró eszközök. Számítógépek programozása. Gépi kódú programozás alapelvei. Assembly és magasszintű programozási nyelvek. Fejlesztői szoftverek, fordítóprogram, interpreter, szintaktika, szemantika. Kifejezések kiértékelése.

 

Számítógép architektúrák. Hardver, Szoftver: központi egység, perifériák, háttértárak. Operációs rendszer, alapszoftver, rendszerközeli és alkalmazói szoftverek. A Felhő használata alapvető irodai szoftverek esetében. Makrók készítése. Visual Basic for Application (VBA) programozási nyelv.