A kurzus elsajátítása során megismerkedhet az Apple iPhone OS felépítésével, az iPhone SDK-val, az XCode fejlesztői környezettel és az Objective-C programozási nyelvvel. Apple vezető szerepet tölt be a mobil és a laptop piacon és az általuk támogatott programozási nyelvek is egyre elterjedtebbek a világon. Minél többen használják az iPhone és iPad készülékeket, annál inkább megnő az igény a a készülékeken futtatható alkalmazások fejlesztésére is.

Ezzel az online kurzussal azt szeretnénk elérni, hogy mindenki szabadon fejleszthesse ezirányú képességeit, kompetenciáit. Az ismereteket folyamatosan gyakorlati példákon keresztül szeretnénk bemutatni, így a programozás alapjaitól indulva fokozatosan, lépésről-lépésre tanulhatja meg a mobil programozás technológiáját.
A kurzus címének olvasásakor talán felmerültek önben az alábbi kérdések:

Miért szükséges tanulásmódszertannal foglalkozni a felsőoktatásban? Hogyan lehetne a hatékonnyá és eredményessé tenni a tanulásunkat az egyetemi évek alatt? Milyen módszereket alkalmazhatok a tanulás során? Hogyan küzdjem le a vizsgadrukkot? Mit tehetek, ha személyes problémáim nehezítik a tanulást?

A tanulásmódszertan és életvezetés kurzus választ ad a fenti kérdésekre .
Mi napjaink uralkodó programozási paradigmája? Az objektum orientált programozás (OOP). A szoftverfejlesztést tanuló hallgatók legnagyobb hányada szoftverfejlesztőként is ebben a paradigmában fog „alkotni”, akár banki szoftverek, akár vállalatirányítási rendszerek, akár web- vagy mobilalkalmazások stb. fejlesztésében fog részt venni.

Mik az OOP elméleti alapjai? Hogyan tudjuk mindezt átültetni a gyakorlatba? Milyen OOP programozási nyelvek léteznek?

A C# programozási nyelvben milyen formában jelennek meg az OOP eszközei? Hogyan fogunk egy életből vett programozási problémát modellezni OOP alapokon? A kialakult modellt hogyan tehetjük minél inkább újrahasznosíthatóbbá, illetve milyen stratégiákat alkalmazzunk?

Hogyan készítsük fel a programjainkat a futás közbeni hibákra? Hogyan kezeljük ezeket a kivételes helyzeteket?

Hol tart jelenleg a C# programozási nyelv? Milyen újszerű technológiai megoldások között tud válogatni a programozó?
Hogyan tudjuk a mindennapi életből merített problémákat, természetes nyelven kimondott állításokat megfelelő módon, logikai úton modellezni? Ki tudjuk-e a kapott logikai állításokat értékelni és a logikai következtetésekkel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni?

Fontos, hogy a hallgatók a megismerjék a logikus gondolkodással kapcsolatos fogalmakat, a gyakorlatban és a programozási feladatokban tudják alkalmazni azokat. Mindez fontos alapot nyújt ahhoz, hogy a gyakorlati életben – akár szoftverfejlesztőként – a logikai problémákat sikeresen legyenek képesek interpretálni és megoldani, illetve alkalmazni a - cégek által is alkalmazott - standard formátumokat és tool-okat.

Léteznek-e algoritmusok a logikai következtetések elvégzésére? Ha igen, akkor ezeket le is tudnánk programozni? Esetleg már léteznek ilyen célú szoftverek? Hogyan tudjuk ezeket használni és pontosan milyen feladatokra is?

A hardver- és szoftvergyártó cégek is használnak a termékeik "verifikálására" ilyen szoftvereket? Hogyan történik egy mikrochip vagy egy forráskódrészlet verifikálása?