A kertben végzett munka elősegíti, hogy a tanulók felelősen gondolkodjanak a kerti környezetről, mint növények és állatok élőhelyéről. Olyan élőhely ez, ahol egészséges zöldséget, gyümölcsöt termeszthetnek, vagy akár egészségmegőrző gyógynövényeket is. De hogy mindezt elérjék, legyenek tisztában az alapvető földművelési eljárásokkal, a tudatos növényvédelemmel, valamint tudják balesetmentesen használni a kerti szerszámokat. A kert azonban lehet a pihenés, a mozgás tere is, ha esztétikusan építjük azt. Lássák, milyen szép egy kerti tó, annak élővilága. Felelősségteljesen gondozzák kertjük madárvilágát, például madáretetők kihelyezésével.
Ismerjék a növények környezeti igényeit, hiszen így várható egészséges, bő termés. Ehhez azonban szükséges a talajművelési munkák és talajművelő eszközök ismerete, a kerti szerszámok balesetmentes használata. Legyen igényük arra, hogy ezeket az ismereteket majd saját kertjükben tudják hasznosítani és ezzel munkájuk gyümölcsét élvezhetik. Tanulják meg a növényekkel való törődést, ismerjék a növénytermesztés adta lehetőségeket. Környezetüket szebbé tehetik virágoskertekkel, fákkal, bokrokkal, valamint felelősséget vállalnak a benne élő állatokért.
Kert kialakításával a tanulók sajátítsák el a növények szaporítását, ápolását, öntözését, betakarítását. Ezáltal megismerik a teljes termesztési folyamatot. Mindezt végezzék szakszerűen, a szükséges szerszámok biztonságos, gyakorlott használatával. Legyen igényük a rendezett és szép környezet iránt. Tervezzenek sziklakertet, díszítsenek teraszokat, pihenőhelyeket dísznövényekkel. Ismerjék a növény- és állatvédelem fontosságát, vállaljanak felelősséget elvégzett munkájukért, ami által fejlődik kötelességtudatuk.
Ismerjék a zöldségtermesztés élelmiszerbiztonsági tényezőit. Tudatosuljon bennük, mennyivel biztonságosabb, egészségesebb a saját gyümölcsösben, zöldségeskertben megtermelt termés, ahol korlátozottan, biztonságosan használják a növényvédő szereket. Szerezzenek gyakorlatot a kerti eszközök használatában. Legyenek tisztában a helyi tényezőkkel, tájfajtákkal és helyi fajtaértékekkel, a hagyományos gazdálkodás értékeivel, de ismerjenek speciális talajművelési eljárásokat is. Ismerjék a zöldségek, gyümölcsök, virágok ápolásának, termesztésének folyamatát. Legyenek igényesek arra, hogy szűkebb környezetük rendezett és tiszta legyen. Fejlődjön kötelességtudatuk, segítőkészségük, hiszen télen a madáretetőket folyamatosan el kell látni élelemmel. Alakuljon ki bennük a munka megbecsülése, az önkéntesség.