Napjaink általános iskolájának egyik legfontosabb, központi feladata az egészségnevelés. Tudatosuljon a tanulókban, hogy az egészségük és környezetük állapota tőlük is függ. Ismerjék fel az egészséget veszélyeztető környezeti hatásokat és tudják elutasítani azokat. Mindezek épüljenek be a tanulók személyiségébe, legyenek motiváltak eziránt. Legyenek nyitottak, érzékenyek saját szervezetük testi, lelki jellemzőire, változásaira. Fogadják el az alapvető erkölcsi normákat, tudjanak azonosulni vele.
Tudatosítani, hogy egészségük éppúgy, mint becsületük és tudásuk örök emberi érték.
Fontos, hogy a tanítás-tanulás folyamatában megteremtődjön a tanulók számára önmaguk megismerésére motiváló környezet. Lássák az egészségvédelemben a betegségek megelőzésének fontosságát, az időbeni orvoshoz fordulás szerepét az eredményes gyógyításban. Tudják megbeszélni problémáikat, próbálják megoldani azokat. Korábbi ismereteiket, személyes tapasztalataikat építsék be az új ismeretek rendszerébe.
Napjaink általános iskolájának egyik legfontosabb, központi feladata az egészségnevelés. Ezt kell szolgálni minden tanórai és tanórán kívüli tevékenységnek, hogy megvalósulhasson a tanulók egészséges testi-lelki és szociális fejlődése. Legyenek képesek jó döntést hozni az egészséges életmóddal kapcsolatban, melyek segítik a testi-lelki egészség megőrzését. Olyan szokások kialakítására kell őket ösztönözni, amelyek segítik az egészséges életmód kialakítását.
A tanulók ismerjék fel, hogy az egészség, az egészségük fontosságát. Tudatosan formálják a természethez való viszonyukat, tegyék biztonságossá környezetüket. Kerüljék a szenvedélybetegségeket, ismerjék azok egészségkárosító hatásait. Mondjanak nemet drogokra. Ismerjék testük működését, mely által az egészségmegőrzés belső igényük lesz. Törekedjenek a harmonikus párkapcsolatra a család fontosságának kiemelésével.
Emberi szexualitáshoz kötődő felelős magatartás tudatosítása, kialakítása. Akut és krónikus betegségek ismerete.