A kurzus alapvető célja: hogy a nonprofit szektor társadalmi-gazdasági szerepével, a nonprofit szervezetek működésének és menedzselésének alapelveivel és legfontosabb módszereivel megismertesse a hallgatókat. Kiemelt cél a non-profit szervezetek gazdálkodásával összefüggő, elsősorban forrásteremtési képességekre vonatkozó ismeretek átadása, a működés feltételrendszerének elemzése az aktuális szabályozási keretek között.

A tárgy célja a munkaerőpiac elméleti és gyakorlati alapjainak, eszközeinek és módszereinek elsajátíttatása a hatékony munkaerő-piaci részvétel érdekében. Cél emellett, hogy tisztázza a munkaerő-piaci alapfogalmakat, a munkaerőpiac szereplőit, elvárásait, a hallgató megismerje a foglalkoztatással, munkavállalással kapcsolatos jogi szabályokat, illetve rendszerszemléletben a személyzetbeszerzés folyamatát nemcsak a munkaadó, hanem a potenciális munkavállaló (álláskereső) szemszögéből is.

A Hallgató segít az Emberi erőforrás gazdálkodás elméleti kérdéseinek megismerésében és elsajátításában.