Első egységünkben először az élethosszig tartó tanulás változatos megjelenési formáiról lesz szó, kiemelt figyelmet szánunk a formális, nem-formális és informális tanulásnak. Ezt követően az andragógia alapismereteibe nyerünk betekintést, és a hangsúlyt a felnőttkori tanulás sajátosságaira helyezzük. Bemutatjuk a felnőttképzés területeit és főbb irányait, ezt követően felnőttképzéssel kapcsolatos kutatások kerülnek bemutatásra.

A kurzust kiegészíti a Andragógiai alapismeretek 2019 - Nappali FB zárt csoport