A tanegység célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a pedagógusmesterség értelmezésével, és azonosítsák azokat az alapvető képességeket, melyek szükségesek a pedagóguspályán való eredményes működéshez. Értsék a tanári kompetenciák tartalmát, és legyenek képesek reflektálni saját működésükre a tanári kompetenciák tükrében.

 

Ismeretanyag: Nézetek a pedagógus szakmáról, a pedagógussá válás folyamata, pedagógusmesterség értelmezése, a tanári kompetenciák, a tanári kommunikáció, osztálytermi interakciók, pedagógiai helyzetek, pedagógiai konfliktusok, pedagógiai esetmegbeszélés, reflektivitás a pedagógus munkájában, pedagógiai képességek.